Velfjordferie - fiske i Norge
deutsch English polski

Fiske på Velfjorden

Vi befinner oss like sør for polarsirkelen. Det betyr lys døgnet rundt fra midten av mai til slutten av juli. Det er gjerne vindstille om natten. Nattfiske er derfor populært, spesielt blant ikke-skandinaver.

Velfjorden med 8 sidefjorder

Velfjorden ser ut omtrent som en stor hand, med sin brede hovedfjord og åtte sidefjorder. I disse sidefjordene finnes det alltid et rolig hjørne om det skulle blåse opp. De fleste er ubebodd eller nesten ubebodde. Hovedfjorden er ca 20 km lang. Med fortsettelsen Langfjord ca 3 mil. De øvrige sidefjordene er 2 til 6 km lange. Dybden er opptil 400m.

Storfangst

Grunnet mye kalkberg i området, er fjordbunnen svært ujevn og uegnet til trålfiske og lange garnlenker. Det betyr igjen at de store profesjonelle fiskebåtene holder seg borte. Bare et par lokale sjarker driver yrkesfiske i fjorden.

Forskjellen mellom flo og fjære er rundt 2 m. Fjordmunningen er åpen - med lav terskel som betyr meget god utskiftning av vannet og god oksygentiførsel, som igjen beyr rikelig tilgang på næring, og dermed mye fisk. Fjorden har betydelige lokale fiskestammer, som er stabile. Fangstmegden har vært stabil i alle år siden vi startet.

Man kan til tider få svært mye fisk, og da gjelder det å begrense seg ikke fisker mer enn man kan ta vare på. Men å få fisk er ikke alltid enkelt, selv om man sjelden kommer hjem tomhendt. Det gjelder å passe på vind og strøm, flo og fjære. Mange ulike fiskeslag, våre gjester reiser gjerne hjem med 10-12 sorter etter en ukes opphold. De viktigste er torsk, sei og uer, men hyse, lyr, steinbit, kveite, makrell, sild, hvitting, flyndre og sjøørret blir tatt regelmessig.

Utleie båter

Båtutleie

Vi har 20 båter på anlegget. 11 har 40 Hk med fjernstyring. De øvrige med 25 hk . Alle ligger ved vår private marina.

Priser 2024

16 fot med 25 Hk kr. 400,- pr.dag
18 fot med 40 Hk, ekkolodd/gps kr. 850,- pr.dag
20 fot med 80 Hk, ekkolodd/gps kr. 1300,- pr.dag.

Filetering / frysing

Filetering og frysing

Fileteringsplass og fryseri ligger i nær tilknytning til marinaen.

Videoer